ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

หมวดหมู่สินค้า

 • AVerVision SPB350+

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 160 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Benq S30

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 40 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Benq DCP10

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 80 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • ELMO L-12

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • ELMO P-10

  ความละเอียด 1490000 Pixels
  ขยายภาพ 48 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr EV-370X

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-550

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 3 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr EV-380

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-500E

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 10 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-200m

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300s

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Vertex D-3180

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  บันทึกภาพได้ 80 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Vertex D-4790ST

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 9 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Vertex D-4120

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 9 เท่า
  บันทึกภาพได้ 1000 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-120

  ขยายภาพ 6 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-158

  ขยายภาพ 8 เท่า
  บันทึกภาพได้ 120 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-751

  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 240 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-760

  ขยายภาพ 20 เท่า
  บันทึกภาพได้ 120 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-170

  ขยายภาพ 2 เท่า
  ราคาพิเศษ