ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

หมวดหมู่สินค้า

 • Epson EB-G6170 Business Projector

  ความสว่าง 6500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6170 Business Projector

  ความสว่าง 6500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6870 Business Projector

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6070W Business Projector

  ความสว่าง 5500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6270W Business Projector

  ความสว่าง 6500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6570WU Business Projector

  ความสว่าง 5200 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-6770WU Business Projector

  ความสว่าง 6000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-G6970WU Business Projector

  ความสว่าง 6000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-Z9870 Business Projector

  ความสว่าง 8700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-Z9900W Business Projector

  ความสว่าง 9200 Lumens
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-Z11000W Business Projector

  ความสว่าง 8100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Vivitek D555

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek D557W

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek DX255

  ความสว่าง 3200 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek DX881ST

  ความสว่าง 3300 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek D795WT

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,500:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek D867

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek D967

  ความสว่าง 5500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek D952HD

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด Full HD (1920x1080)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vivitek Qumi Q4

  ความสว่าง 500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 30,000:1
  ราคาพิเศษ
  ราคาพิเศษ: Call