ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

หมวดหมู่สินค้า

 • Vertex D-4135

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 108 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคา 59,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr EV-350

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคา 29,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr EV-140R

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 20 ภาพ
  ราคา 35,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-75

  ความละเอียด 780,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคา 40,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-75S

  แสดงถาพได้ 2 ภาพ ในจอเดียวกัน
  ความละเอียด 780,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคา 55,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-200M

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 50,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-300

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 65,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-300S

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 85,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Benq S30

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 40 เท่า
  ราคา 25,200 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision PL50

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  ราคา 58,600 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision M70

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 192 เท่า
  ราคา 35,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision 355AF

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 80 เท่า
  ราคา 33,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision F55

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 128 เท่า
  ราคา 30,600 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision F33

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคา 22,500 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision F15

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคา 16,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision U15

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision M70

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 192 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision CP355AF

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 80 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision 300i

  ความละเอียด 850,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision W30

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคาพิเศษ