ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 • AVerVision F55

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 128 เท่า
  ราคา 30,600 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision F33

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคา 22,500 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision F15

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคา 16,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • AVerVision U15

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision M70

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 192 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision CP355AF

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 80 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision 300i

  ความละเอียด 850,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision W30

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 16 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • AVerVision SPB350+

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 160 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Benq S30

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 40 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Benq DCP10

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 80 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • ELMO L-12

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 8 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • ELMO P-10

  ความละเอียด 1490000 Pixels
  ขยายภาพ 48 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr EV-370X

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-550

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 3 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr EV-380

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-500E

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 10 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-200m

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300s

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ