ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson Key Features: Multi PC Projection

การฉายภาพผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง ผ่านโปรเจ็คเตอร์เพียงเครื่องเดียว โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หลักจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และเลือกสื่อได้ถึง 4 จอภาพ เพื่อฉายภาพพร้อมกัน โดยผ่านระบบการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม EasyMP Multi Projection

วิธีการใช้งาน

ติดตั้งโปรแกรม EasyMP Multi Projection จากแผ่นซอฟแวร์ของเอปสันหรือดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ www.epson.co.th จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะทำการค้นหา Projector โดยอัตโนมัติเลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อแล้วคลิก Join

ที่จอโปรเจ็คเตอร์จะฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้ สามารถแบ่งพื้นที่การนำเสนอบนจอภาพได้ถึงสี่ส่วนจาก 4 เครื่องคอมพิวเตอร์

รุ่นที่รองรับ

• EVOLUTION SERIE S EB-97 / 945 / 955W / 965

• Ultra-Portable SERIE S EB-1776W

• Short T hrow SERIE S EB-1410Wi

• PRO FESSIONAL Series EB-1945W / 1955 / 1965

• High Performance Series EB-G6150 / G6050W / G6250W / G6550WU / Z8150 / Z10000 / Z8350W / Z8450WU

*รุ่น EB-97/945/965/955W สามารถฉายภาพแบบ Multi PC ผ่านอุปกรณ์ iOS หรือ Android ได้