ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Polycom SoundStation2

Business-quality conferencing for small and midsized rooms

ราคาพิเศษ Call

คุณสมบัติพิเศษ Business-quality conferencing for small and midsized rooms

Polycom SoundStation2 is ideal for small and midsize conference rooms seating up to 10 participants. It delivers exceptional performance and voice quality, making your conference calls clearer and more productive. SoundStation2 also provides natural, simultaneous, two-way conversation without the clipping or drop-outs that are common in traditional speakerphones. Users can speak in a normal voice and be heard clearly up to ten feet (3-meters) away.

  • For crystal-clear conferencing, Dynamic Noise Reduction (DNR) actively removes background noise such as projectors and ventilation systems
  • 360-degree microphone coverage with intelligent mixing highlights the person speaking, not the distracting ambient sounds
  • No more buzz technology resists interference from mobile phones and other wireless devices, delivering clear communications without distractions
  • Polycom Acoustic Clarity technology for remarkable voice quality
  • Ten feet (3.5-meters) of 360-degree microphone pickup range ideal for small and medium-sized conference rooms
  • On the EX model, the option of adding expansion microphones for even greater pickup
  • Resistance to interference from mobile phones
  • Large LCD display  for caller ID and other call information
  • Easy installation and use from standard telephone lines -- no technical knowledge required
  • Applications port, which connects to mobile phones for dialing from rooms without an analog phone line, or to a PC for Internet calling

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา