ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่

การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่จำเป็นต้องเลือกโปรเจคเตอร์อย่างมืออาชีพ

การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่

   การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่จำเป็นต้องเลือกโปรเจคเตอร์อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การเลือกโปรเจคเตอร์แบบไหนก็ได้หรือรุ่นไหนก็ได้  แต่การเลือกใช้โปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่นั้นจะต้องดูขนาดของหอประชุมด้วยว่ามีขนาดเท่าไหร่ แสงที่ส่องเข้ามาให้ห้องประชุมนั้นสามารถควบคุมได้หรือไม่หรือมีผ้าม่านปิดไหม ง่ายๆคือเบื้องต้นต้องดูปัจจัยรอบข้างก่อน จากนั้นก็ต้องมาดูว่าโปรเจคเตอร์รุ่นไหนที่เหมาะกับห้องที่มีแสงสว่างค่อนข้างสูง  เนื่องจากโปรเจคเตอร์ที่มีขายปัจจุบันแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีความสว่าง (Brightness) ไม่เท่ากันเช่นกัน ถ้าห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่หรือห้องที่มีแสงสว่างค่อนข้างมาก ไม่สามารถควบคุมแสงได้นั้นจำเป็นต้องใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่าง (brightness) สูงๆ แต่ถ้าห้องที่สามารถควบคุมแสงได้ก็อาจจะใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างไม่ต้องสูงมาก โดยส่วนใหญ่โปรเจคเตอร์ที่ใช้ในหอประชุมก็จะเลือกที่มี่ความสว่างตั้งแต่ 5000 Lumens ขึ้นไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดห้องและปริมาณแสงที่ผ่านเข้าในห้องด้วย หากห้องส่วางมากๆอาจจะใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างสูงถึง 10,000 Lumens หรือมากกว่านั้นก็ได้

    การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมนั้นจะต้องดูที่ความสว่างของโปรเจคเตอร์แล้ว ยังต้องดูในเรื่องของความละเอียด   (Resolution) ของโปรเจคเตอร์อีกด้วย เนื่องจากโปรเจคเตอร์ในแต่ละรุ่นมีความละเอียด( Resolution) ไม่เท่ากัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่หอประชุมขนาดใหญ่จะนิยมใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดตั้งแต่ XGA (1,024x768) ขึ้นไป ซึ่งการเลือก ความละเอียด( Resolution) ก็ต้องให้สอดคล้องกับอัตราส่วนของจออีกด้วย หากหอประชุมใช้จอ 4:3 จะต้องเลือกโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความละเอียดเป็น XGA (1,024x768) หรือหากใช้จอที่มีอัตราส่วน 16:10 ก็ต้องเลือกโปรเจคเตอร์ที่มีความความละเอียดเป็น WXGA (1,280x800) เพื่อให้ได้ภาพที่มีสัดส่วนภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด