ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson Key Features: การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ HD BaseT

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่หลากหลายเช่น HD BaseT ช่อง HD BaseT สามารถแสดงวิดีโอความละเอียดสูง เสียง และ Ethernet ด้วยต้นทุนตำเพียงใช้สายเคเบิล Cat 5e/6 ความยาว 100 เมตร

รุ่นที่รองรับ

• High Performance Series EB-6800 / G6900WU