ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson โปรเจคเตอร์ 5000 ANSI Up

 • Epson EB-Z8150NL

  ความสว่าง 8000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 499,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z8350WNL

  ความสว่าง 8500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 599,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z8450WUNL

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 699,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6150

  ความสว่าง 6500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 299,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z8150

  ความสว่าง 8000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 699,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z8350W

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 649,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z10000

  ความสว่าง 10000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 699,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z10000NL

  ความสว่าง 10000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 649,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-Z8450WU

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 749,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-4650

  ความสว่าง 5200 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 149,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6800

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 349,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6050W

  ความสว่าง 5500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 299,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6250W

  ความสว่าง 6500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 349,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6550WU

  ความสว่าง 5200 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 349,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-G6900WU

  ความสว่าง 6000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ 399,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call