ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

ClearOne ประชุมทางเสียง (Audio Conference)

 • ClearOne CHAT 50

  Personal USB PC speakerphone provides unmatched audio clarity and simple connection to multiple devices
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne CHAT 60

  Personal USB PC speakerphone – Skype™ Certified for high-quality audio calls on PCs or laptops
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne CHAT 70

  Personal USB PC speakerphone – fully compatible with Microsoft® Lync® for high-quality audio calls on PCs or laptops
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne CHAT 150

  Personal/group USB PC speakerphone delivers rich, full-duplex audio and simple connection to multiple devices
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne CHAT 160

  Personal/group USB speakerphone – Skype™ Certified for high-quality audio calls on PCs or laptops
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne CHAT 170

  Personal/group USB speakerphone – fully compatible with Microsoft® Lync® for high-quality audio calls on PCs or laptops
  ราคาพิเศษ Call

 • ClearOne MAX Audio Conferences

  Tabletop conferencing – fully expandable conferencing with unmatched audio clarity and room coverage
  ราคาพิเศษ Call