ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Vertex เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 • Vertex D-3180

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  บันทึกภาพได้ 80 ภาพ
  ราคา 24,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex D-4110S

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 108 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคา 32,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex D-4780ST

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 108 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคา 49,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex D-910

  ความละเอียด 850,000 Pixels
  ขยายภาพ 242 เท่า
  บันทึกภาพได้ N/A ภาพ
  ราคา 49,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex S-335

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 20 เท่า
  บันทึกภาพได้ 20 ภาพ
  ราคา 11,500 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex D-4135

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 108 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคา 59,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Vertex D-3180

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  บันทึกภาพได้ 80 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Vertex D-4790ST

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 9 เท่า
  บันทึกภาพได้ 400 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Vertex D-4120

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 9 เท่า
  บันทึกภาพได้ 1000 ภาพ
  ราคาพิเศษ