ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Lumens เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 • Lumens DC-120

  ขยายภาพ 6 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-158

  ขยายภาพ 8 เท่า
  บันทึกภาพได้ 120 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-751

  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 240 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-760

  ขยายภาพ 20 เท่า
  บันทึกภาพได้ 120 ภาพ
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-170

  ขยายภาพ 2 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-660

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 15 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Lumens PS-550

  ความละเอียด 850,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Lumens DC-190

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 5.5 เท่า
  บันทึกภาพได้ 120 ภาพ
  ราคาพิเศษ