ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 • Epson DC-06

  ความละเอียด 1,920,000 Pixels
  ขยายภาพ 4 เท่า
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson DC-11

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 10 เท่า
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson DC-20

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ Call