ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Razr เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 • Razr EV-350

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคา 29,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr EV-140R

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 20 ภาพ
  ราคา 35,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-75

  ความละเอียด 780,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคา 40,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-75S

  แสดงถาพได้ 2 ภาพ ในจอเดียวกัน
  ความละเอียด 780,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคา 55,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-200M

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 50,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-300

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 65,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr LX-300S

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
  ราคา 85,000 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Razr EV-370X

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 280 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-550

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 3 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr EV-380

  ความละเอียด 3,200,000 Pixels
  ขยายภาพ 22 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr PT-500E

  ความละเอียด 5,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 10 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-200m

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ

 • Razr LX-300s

  ความละเอียด 2,000,000 Pixels
  ขยายภาพ 12 เท่า
  ราคาพิเศษ