ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

NEC โปรเจคเตอร์ (Projector)

 • NEC NP-VE281X

  ความสว่าง 2800 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ

 • NEC M311X

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • NEC V260

  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC V230X

  ความสว่าง 2300 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M271X

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M361X

  ความสว่าง 3600 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M311W

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC P350W

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M300XS

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M350XS

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC U310W

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC M420X

  ความสว่าง 4200 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PA500X

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PA600X

  ความสว่าง 6000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PX800X

  ความสว่าง 8000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PA550W

  ความสว่าง 5500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PX700W

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PA500U

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PX750U

  ความสว่าง 7500 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call

 • NEC PH1000U

  ความสว่าง 11000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call
  ราคาพิเศษ: Call