ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Dell โปรเจคเตอร์ (Projector)

 • Dell M115HD

  ความสว่าง 450 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 1210S

  ความสว่าง 2500 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 2,200:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 4220

  ความสว่าง 4100 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 4320

  ความสว่าง 4300 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 1420X

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,400:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell M110

  ความสว่าง 300 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell M210X

  ความสว่าง 2000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 1510X

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ

 • Dell 1430X

  ความสว่าง 3200 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,400:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell 1210S

  ความสว่าง 2500 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 2,200:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell 1610HD

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell 4220

  ความสว่าง 4100 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell 4320

  ความสว่าง 4300 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell S320

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,200:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell S320wi

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,200:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell S500

  ความสว่าง 3200 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,300:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Dell S500wi

  ความสว่าง 3200 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,300:1
  ราคาพิเศษ Call