ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

InFocus โปรเจคเตอร์ (Projector)

 • InFocus IN3916

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,200:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5302

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,300:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5534

  ความสว่าง 7000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5312

  ความสว่าง 4500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN2116

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN1112

  ความสว่าง 2200 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,600:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5318

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5502

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5504

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5122

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5124

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5304

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,300:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN3114

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5316HD

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด Full HD (1920x1080)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN3116

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,100:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN3914

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,200:1
  ราคาพิเศษ

 • InFocus IN5314

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ