ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson โปรเจคเตอร์ (Projector)

 • Epson EB-X18

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคา 22,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-S03

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคา 12,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-S21

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคา 15,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-X03

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคา 18,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-X21

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-X22

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-W03

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x720)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ 23,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-475W

  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-475Wi

  INTERACTIVE
  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-475WiNS

  Interactive
  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-485W

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-485WiNS

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-1400Wi

  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-97

  ความสว่าง 2700 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ 29,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-98

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-945

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ 49,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-955W

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ 59,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-965

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ 59,900 บาท
  ราคาพิเศษ: Call

 • Epson EB-1751

  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Epson EB-1761W

  ความสว่าง 2600 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call