ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Optoma โปรเจคเตอร์ (Projector)

 • Optoma HD25-LV

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด WUXGA (1920x1200)
  Contrast Ratio 20,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma X2015

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma X401

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 15,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma X316

  ความสว่าง 3200 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 20,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma EX536

  ความสว่าง 2800 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma PK-301

  ความสว่าง 50 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma EX612

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma EX615

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma EX610ST

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ

 • Optoma ES550

  ความสว่าง 2800 Lumens
  ความละเอียด SVGA (800x600)
  Contrast Ratio 5,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX551R

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 12,000
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX631

  ความสว่าง 3500 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 10,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX762

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX765

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,500:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX765W

  ความสว่าง 4000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,500:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX779P

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX785

  ความสว่าง 5000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EP7155i

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 2,500:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EX611ST

  ความสว่าง 3000 Lumens
  ความละเอียด XGA (1024x768)
  Contrast Ratio 13,000:1
  ราคาพิเศษ Call

 • Optoma EW610ST

  ความสว่าง 3100 Lumens
  ความละเอียด WXGA (1280x800)
  Contrast Ratio 3,000:1
  ราคาพิเศษ Call